นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
gundum
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 27 ตุลาคม 2558 14:49
Ico48
ลือลักษณ์
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 14 กรกฎาคม 2554 10:55
Ico48
Wullop Santipracha
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 12:59
เข้าระบบเมื่อ: 23 มิถุนายน 2561 14:05
Ico48
nidnoi
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 12:45
เข้าระบบเมื่อ: 18 มีนาคม 2555 20:37
Ico48
ok-cr
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 12:26
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
InViSiBle
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 08:50
เข้าระบบเมื่อ: 24 กรกฎาคม 2560 14:15
Ico48
fernforest
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 08:42
เข้าระบบเมื่อ: 07 ตุลาคม 2557 09:22
Ico48
พิชิต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 07:11
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 23:06
เข้าระบบเมื่อ: 21 ตุลาคม 2560 08:00
Ico48
ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 16:13
เข้าระบบเมื่อ: 07 พฤษภาคม 2556 15:41
Ico48
อรัญญา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 16:09
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
praphot
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 15:55
เข้าระบบเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2556 08:06
Ico48
เที่ยง
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 14:46
เข้าระบบเมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2560 21:57
Ico48
รัตติยา เขียวแป้น
รับราชการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 14:10
เข้าระบบเมื่อ: 10 พฤษภาคม 2561 17:11
Ico48
มอ ณ แบงคอก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2558 13:57
Ico48
ทานตะวัน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 13:08
เข้าระบบเมื่อ: 10 กันยายน 2558 14:23
Ico48
Hi Dev
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 13:03
เข้าระบบเมื่อ: 30 กันยายน 2557 14:24
Ico48
ชาวกรุง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 10:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
อัมพร
รับราชการ
กองกิจการนักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29