นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
apinya
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:27
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 14:14
Ico48
ธีรพล สุวรรณสะอาด
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:27
เข้าระบบเมื่อ: 30 มกราคม 2556 14:33
Ico48
Ben
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:25
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 10:46
Ico48
Packtech1
Government officer
Faculty of Agro-Industry
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:23
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:08
Ico48
peepen
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณุะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:20
เข้าระบบเมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2556 17:43
Ico48
on
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:19
เข้าระบบเมื่อ: 07 มีนาคม 2556 17:04
Ico48
ณภัค
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 08:37
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 10:42
Ico48
waraporn
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:44
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:12
Ico48
สิจ้า
พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:31
เข้าระบบเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2556 11:18
Ico48
สุขภิญญา พวงสุวรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:22
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:04
Ico48
Manee Thip
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:12
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:12
Ico48
ศิรดี ดอกไม้บาน สุวรรณชัย
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:02
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2556 13:12
Ico48
kate
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 15:59
เข้าระบบเมื่อ: 10 มิถุนายน 2557 13:51
Ico48
ใจทิพย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 15:40
เข้าระบบเมื่อ: 09 มกราคม 2557 09:06
Ico48
รัตนา
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:07
Ico48
PumPuy PSU
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 10:19
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:13
Ico48
บำเพ็ญ
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 มกราคม 2556 16:00
เข้าระบบเมื่อ: 11 เมษายน 2557 11:17
Ico48
iboyd
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มกราคม 2556 09:42
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2556 09:10
Ico48
ศุภศิลป์
รับราชการ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2556 09:16
เข้าระบบเมื่อ: 15 มกราคม 2556 09:18
Ico48
สมยศ
รับราชการ
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2556 10:24
เข้าระบบเมื่อ: 15 สิงหาคม 2557 08:51