นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
noo_mam
นักวิทยาศาสตร์
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 มีนาคม 2556 09:07
เข้าระบบเมื่อ: 17 มีนาคม 2556 17:16
Ico48
แชร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มีนาคม 2556 14:26
เข้าระบบเมื่อ: 06 มีนาคม 2556 16:16
Ico48
มัทนา
รับจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 มีนาคม 2556 15:07
เข้าระบบเมื่อ: 04 มีนาคม 2556 17:08
Ico48
วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Government Employee
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 มีนาคม 2556 14:53
เข้าระบบเมื่อ: 09 มิถุนายน 2561 22:44
Ico48
กุ้งหวาน
ลูกจ้างชั่วคราว
คณะพยาบาลศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 กุมภาพันธ์ 2556 19:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 สิงหาคม 2556 14:05
Ico48
sunisa.j
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 กุมภาพันธ์ 2556 15:12
เข้าระบบเมื่อ: 26 มิถุนายน 2556 14:15
Ico48
รักยิ้ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กุมภาพันธ์ 2556 13:24
เข้าระบบเมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2557 19:50
Ico48
ชาญชัย ธนาวุฒิ
ข้าราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2556 15:50
เข้าระบบเมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2556 16:04
Ico48
กัลยาณี
รับราชการ
งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:30
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:06
Ico48
apinya
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:27
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 14:14
Ico48
ธีรพล สุวรรณสะอาด
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:27
เข้าระบบเมื่อ: 30 มกราคม 2556 14:33
Ico48
Ben
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:25
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 10:46
Ico48
Packtech1
Government officer
Faculty of Agro-Industry
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:23
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:08
Ico48
peepen
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณุะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:20
เข้าระบบเมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2556 17:43
Ico48
on
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:19
เข้าระบบเมื่อ: 07 มีนาคม 2556 17:04
Ico48
ณภัค
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 08:37
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 10:42
Ico48
waraporn
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:44
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:12
Ico48
สิจ้า
พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:31
เข้าระบบเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2556 11:18
Ico48
สุขภิญญา พวงสุวรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:22
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:04
Ico48
Manee Thip
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:12
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:12