นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
Ammy
หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มิถุนายน 2556 16:01
เข้าระบบเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2559 23:06
Ico48
แม่หนุ่ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มิถุนายน 2556 14:17
เข้าระบบเมื่อ: 03 สิงหาคม 2558 12:45
Ico48
ปลาทูโดนแมวคาบแล้ว
กองบริการการศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มิถุนายน 2556 12:28
เข้าระบบเมื่อ: 21 มิถุนายน 2556 12:31
Ico48
ศราวดี
รับราชการ
กองแผนงาน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 11:09
เข้าระบบเมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2559 16:44
Ico48
chisuka
กองทะเบียนและประมวลผล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 10:37
เข้าระบบเมื่อ: 19 มิถุนายน 2556 09:26
Ico48
คนชอบส่อง
พนักงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 10:07
เข้าระบบเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2556 13:05
Ico48
อ้วน ดับเพลิง มอ
ลูกจ้างประจำ
กองอาคาร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:58
เข้าระบบเมื่อ: 03 กันยายน 2556 08:47
Ico48
Rosalie
พนักงานของรัฐ
กองทะเบียนและประมวลผล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:45
เข้าระบบเมื่อ: 04 กรกฎาคม 2556 15:42
Ico48
ชัญญ่า
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองทะเบียนและประมวลผล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 01 ตุลาคม 2556 10:16
Ico48
siriporn
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานสาธารณูปการฯ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:36
เข้าระบบเมื่อ: 10 ตุลาคม 2556 15:42
Ico48
รถเมล์ น่ารัก
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์สื่อการเรียนรู้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:36
เข้าระบบเมื่อ: 18 สิงหาคม 2556 11:52
Ico48
chada
รับราชการ
กองบริการการศึกษา สนอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:36
เข้าระบบเมื่อ: 21 มิถุนายน 2556 12:43
Ico48
วาสนา สุขศิริ
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองบริการการศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 14:52
Ico48
NewNick
-
กองทะเบียนและประมวลผล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:24
เข้าระบบเมื่อ: 18 ธันวาคม 2556 15:04
Ico48
supatcharee
รับราชการ
กองทะเบียนและประมวลผล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:18
เข้าระบบเมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 16:11
Ico48
กนกกร จันทร์มณี
กองการเจ้าหน้าที่ สนอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:15
เข้าระบบเมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 16:11
Ico48
สรญา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:04
เข้าระบบเมื่อ: 05 ตุลาคม 2556 15:06
Ico48
KIK
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 มิถุนายน 2556 10:39
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2556 15:42
Ico48
นายอุทิศ อินทศร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 มิถุนายน 2556 08:40
เข้าระบบเมื่อ: 16 พฤษภาคม 2557 11:01
Ico48
madone
นักวิทยาศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 มิถุนายน 2556 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2556 10:48