นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
ตัวเล็กหัวใจโต๊โต
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มีนาคม 2557 09:20
เข้าระบบเมื่อ: 20 ธันวาคม 2559 15:31
Ico48
wichit kaewsanit
คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2557 13:53
Ico48
สมหญิงจิงจัง
รับจ้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 กุมภาพันธ์ 2557 16:58
เข้าระบบเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2557 08:46
Ico48
Poonim
พนักงานเงินรายได้
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (สนอ.)
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2557 13:23
เข้าระบบเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2561 10:42
Ico48
นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
พนักงานเงินรายได้
งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2557 13:20
เข้าระบบเมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2559 16:35
Ico48
นุ่มนิ่ม
รับราชการ
ข้ารับใช้ของแผ่นดิน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2557 09:14
เข้าระบบเมื่อ: 26 กันยายน 2557 14:58
Ico48
Nobita
Scientific Equipment Center
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 พฤศจิกายน 2556 17:29
เข้าระบบเมื่อ: 26 มกราคม 2561 06:59
Ico48
emAbhi
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 พฤศจิกายน 2556 17:50
เข้าระบบเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2556 18:32
Ico48
LUX
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 พฤศจิกายน 2556 10:13
เข้าระบบเมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2560 11:14
Ico48
ชยธร วัฒนชาลี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤศจิกายน 2556 16:17
เข้าระบบเมื่อ: 18 ธันวาคม 2556 15:12
Ico48
ลูกไก่
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ตุลาคม 2556 08:57
เข้าระบบเมื่อ: 10 มกราคม 2561 16:16
Ico48
tree lady pink
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2556 16:08
เข้าระบบเมื่อ: 17 ตุลาคม 2556 16:09
Ico48
Good Luck
พนักงานมหาวิทยาลัย
Prince of Songkla University, Surat Thani Campus
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2556 15:03
เข้าระบบเมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2557 12:05
Ico48
ใบไม้หลากสี
นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 สิงหาคม 2556 15:29
เข้าระบบเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2557 21:50
Ico48
โดเรม่อน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 สิงหาคม 2556 16:41
เข้าระบบเมื่อ: 23 ธันวาคม 2560 17:52
Ico48
แฟนฉัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 สิงหาคม 2556 11:42
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2560 23:20
Ico48
Zme_Gate
พนักงานของรัฐ
Institute for Peace Studies
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 กรกฎาคม 2556 09:53
เข้าระบบเมื่อ: 31 กรกฎาคม 2556 09:59
Ico48
อุมาภรณ์
พนักงานหน่วยงานของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 กรกฎาคม 2556 11:25
เข้าระบบเมื่อ: 16 กรกฎาคม 2556 15:30
Ico48
นาย สิน พรหมเทพ
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กรกฎาคม 2556 10:43
เข้าระบบเมื่อ: 19 มีนาคม 2558 14:46
Ico48
Ammy
หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มิถุนายน 2556 16:01
เข้าระบบเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2559 23:06