นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
MeanKuma
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 มกราคม 2558 11:00
เข้าระบบเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2560 14:00
Ico48
Suttida Saebao
ลูกจ้าง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2558 13:41
เข้าระบบเมื่อ: 16 ตุลาคม 2558 14:42
Ico48
Aris
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มกราคม 2558 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 05 มกราคม 2558 13:38
Ico48
นาฬิกา
พนักงานมหาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ธันวาคม 2557 16:26
เข้าระบบเมื่อ: 26 มีนาคม 2560 10:09
Ico48
ศิษย์พี่หย่ายย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ธันวาคม 2557 14:03
เข้าระบบเมื่อ: 24 ตุลาคม 2560 18:44
Ico48
เห็ดเผาะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ธันวาคม 2557 13:58
เข้าระบบเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2561 15:14
Ico48
มินเนี่ยน ^o^
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ธันวาคม 2557 13:50
เข้าระบบเมื่อ: 02 พฤษภาคม 2561 10:49
Ico48
กระเจี๊ยบ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ธันวาคม 2557 11:29
เข้าระบบเมื่อ: 04 สิงหาคม 2559 15:10
Ico48
สกนธ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 ธันวาคม 2557 11:21
เข้าระบบเมื่อ: 08 สิงหาคม 2559 16:39
Ico48
Baibon
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 พฤศจิกายน 2557 10:38
เข้าระบบเมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2561 16:31
Ico48
ตอย
บุคลากร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กันยายน 2557 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2560 18:12
Ico48
นฤมล พฤกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
หลักสูตร ปร.ด. การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาคิ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 สิงหาคม 2557 16:54
เข้าระบบเมื่อ: 28 สิงหาคม 2557 11:29
Ico48
สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์
นักวิทยาศาสตร์
ภ.เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 กรกฎาคม 2557 08:47
เข้าระบบเมื่อ: 03 พฤษภาคม 2559 23:04
Ico48
Mongkhol
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 กรกฎาคม 2557 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2557 13:51
Ico48
Takk
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กรกฎาคม 2557 16:48
เข้าระบบเมื่อ: 14 ตุลาคม 2557 00:33
Ico48
kitipumonline
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2557 11:54
เข้าระบบเมื่อ: 09 กรกฎาคม 2557 16:20
Ico48
akkarawit
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 เมษายน 2557 10:00
เข้าระบบเมื่อ: 14 กรกฎาคม 2557 23:48
Ico48
ดินสอ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 เมษายน 2557 16:12
เข้าระบบเมื่อ: 08 กันยายน 2560 17:38
Ico48
Apin
นักวิชาการศึกษา
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 เมษายน 2557 16:44
เข้าระบบเมื่อ: 02 เมษายน 2557 17:02
Ico48
โจโมะน้ำตาล
การจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 เมษายน 2557 13:41
เข้าระบบเมื่อ: 25 สิงหาคม 2559 15:35