นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
มินเนี่ยน ^o^
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ธันวาคม 2557 13:50
เข้าระบบเมื่อ: 23 มิถุนายน 2560 14:48
Ico48
กระเจี๊ยบ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ธันวาคม 2557 11:29
เข้าระบบเมื่อ: 04 สิงหาคม 2559 15:10
Ico48
สกนธ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 ธันวาคม 2557 11:21
เข้าระบบเมื่อ: 08 สิงหาคม 2559 16:39
Ico48
Baibon
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 พฤศจิกายน 2557 10:38
เข้าระบบเมื่อ: 08 กันยายน 2559 11:39
Ico48
ตอย
บุคลากร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กันยายน 2557 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2560 18:12
Ico48
นฤมล พฤกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
หลักสูตร ปร.ด. การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาคิ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 สิงหาคม 2557 16:54
เข้าระบบเมื่อ: 28 สิงหาคม 2557 11:29
Ico48
สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์
นักวิทยาศาสตร์
ภ.เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 กรกฎาคม 2557 08:47
เข้าระบบเมื่อ: 03 พฤษภาคม 2559 23:04
Ico48
Mongkhol
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 กรกฎาคม 2557 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2557 13:51
Ico48
Takk
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กรกฎาคม 2557 16:48
เข้าระบบเมื่อ: 14 ตุลาคม 2557 00:33
Ico48
kitipumonline
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2557 11:54
เข้าระบบเมื่อ: 09 กรกฎาคม 2557 16:20
Ico48
akkarawit
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 เมษายน 2557 10:00
เข้าระบบเมื่อ: 14 กรกฎาคม 2557 23:48
Ico48
ดินสอ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 เมษายน 2557 16:12
เข้าระบบเมื่อ: 08 กันยายน 2560 17:38
Ico48
Apin
นักวิชาการศึกษา
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 เมษายน 2557 16:44
เข้าระบบเมื่อ: 02 เมษายน 2557 17:02
Ico48
โจโมะน้ำตาล
การจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 เมษายน 2557 13:41
เข้าระบบเมื่อ: 25 สิงหาคม 2559 15:35
Ico48
ตัวเล็กหัวใจโต๊โต
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มีนาคม 2557 09:20
เข้าระบบเมื่อ: 20 ธันวาคม 2559 15:31
Ico48
wichit kaewsanit
คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2557 13:53
Ico48
สมหญิงจิงจัง
รับจ้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 กุมภาพันธ์ 2557 16:58
เข้าระบบเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2557 08:46
Ico48
Poonim
พนักงานเงินรายได้
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (สนอ.)
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2557 13:23
เข้าระบบเมื่อ: 31 กรกฎาคม 2560 11:40
Ico48
นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
พนักงานเงินรายได้
งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2557 13:20
เข้าระบบเมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2559 16:35
Ico48
นุ่มนิ่ม
รับราชการ
ข้ารับใช้ของแผ่นดิน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2557 09:14
เข้าระบบเมื่อ: 26 กันยายน 2557 14:58