นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
Toulakjang
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2558 14:58
เข้าระบบเมื่อ: 08 ตุลาคม 2558 14:58
Ico48
นุ่มนิ่ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กันยายน 2558 11:34
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2560 13:52
Ico48
ยิ้ม
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 สิงหาคม 2558 16:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2560 17:00
Ico48
ฅนเก็บขยะ [IRON T]
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กรกฎาคม 2558 08:47
เข้าระบบเมื่อ: 03 พฤษภาคม 2559 11:04
Ico48
ลูกเป็ดน้อย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 กรกฎาคม 2558 16:30
เข้าระบบเมื่อ: 08 สิงหาคม 2560 17:02
Ico48
Bella
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 กรกฎาคม 2558 13:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2559 13:54
Ico48
Dean Moolsub
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2558 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2561 20:14
Ico48
Kayuza
พนักงาน
ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 พฤษภาคม 2558 10:36
เข้าระบบเมื่อ: 19 พฤษภาคม 2558 13:21
Ico48
nong ja
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 เมษายน 2558 10:52
เข้าระบบเมื่อ: 03 เมษายน 2558 10:52
Ico48
สายหมอก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 เมษายน 2558 15:02
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2560 15:58
Ico48
ชีวิตเปื้อนเหงื่อ
รับราชการ
ฝ่ายวิจัยและบริการกลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 มีนาคม 2558 10:44
เข้าระบบเมื่อ: 31 มีนาคม 2558 11:05
Ico48
ตะวันชิงพลบ
พนักงานเงินรายได้
กลุ่มจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 มีนาคม 2558 12:01
เข้าระบบเมื่อ: 25 มีนาคม 2558 12:08
Ico48
Once
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 มีนาคม 2558 13:25
เข้าระบบเมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2560 10:03
Ico48
G Goy
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มีนาคม 2558 22:33
เข้าระบบเมื่อ: 26 ธันวาคม 2558 22:41
Ico48
ฉันเลือกเอง
พนักงานมหาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 มีนาคม 2558 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 06 มีนาคม 2561 15:45
Ico48
แม่บ้านมีหนวด
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 กุมภาพันธ์ 2558 13:24
เข้าระบบเมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2560 13:40
Ico48
sunisa
รับราชการ
PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 16:24
เข้าระบบเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2558 16:26
Ico48
Melon
รับราชการ
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 14:54
เข้าระบบเมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2559 11:54
Ico48
่jo.sutti
เจ้าหน้าที่รัฐ
ศูนย์บริการวิชาการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 13:12
เข้าระบบเมื่อ: 12 พฤษภาคม 2558 13:31
Ico48
เยลลี่อัดเม็ด!!
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มกราคม 2558 10:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2560 14:11