นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
ไอ้ตัวเล็ก
พนักงานราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 สิงหาคม 2559 15:19
เข้าระบบเมื่อ: 04 สิงหาคม 2559 15:47
Ico48
LookTao
The Computer Center
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 กรกฎาคม 2559 15:28
เข้าระบบเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2560 16:06
Ico48
YOD
พนักงานราชการ
ม.อ.ตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กรกฎาคม 2559 12:41
เข้าระบบเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2559 11:44
Ico48
นาย อิสเรจ บุญมณี
รับจ้าง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กรกฎาคม 2559 09:59
เข้าระบบเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2559 10:51
Ico48
ป.ปลา
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มิถุนายน 2559 10:00
เข้าระบบเมื่อ: 30 มิถุนายน 2559 15:43
Ico48
audy47
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2559 16:15
เข้าระบบเมื่อ: 20 มิถุนายน 2559 16:31
Ico48
Mr. Natha Ya Lee
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มิถุนายน 2559 15:31
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2559 00:16
Ico48
ปฏิมาพร ปลอดภัย
อาจารย์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มิถุนายน 2559 12:19
เข้าระบบเมื่อ: 07 มิถุนายน 2559 13:00
Ico48
จงกลนี รุ่งเรือง
อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 มิถุนายน 2559 13:04
เข้าระบบเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2560 13:42
Ico48
Kaffee Mania
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานทะเบียนและประมวลผล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มีนาคม 2559 15:42
เข้าระบบเมื่อ: 07 กันยายน 2559 09:40
Ico48
บ้านสามชาย
หน่วยอาคารฯสถานที่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กุมภาพันธ์ 2559 16:34
เข้าระบบเมื่อ: 21 มิถุนายน 2559 16:21
Ico48
แก้วเกล้า
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 มกราคม 2559 14:55
เข้าระบบเมื่อ: 27 มกราคม 2560 11:52
Ico48
Parisss'O
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 มกราคม 2559 09:27
เข้าระบบเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2560 15:59
Ico48
โอมเพี้ยง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2559 14:21
เข้าระบบเมื่อ: 23 มิถุนายน 2560 11:12
Ico48
Toulakjang
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2558 14:58
เข้าระบบเมื่อ: 08 ตุลาคม 2558 14:58
Ico48
นุ่มนิ่ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กันยายน 2558 11:34
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2560 13:52
Ico48
ยิ้ม
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 สิงหาคม 2558 16:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2560 17:00
Ico48
ฅนเก็บขยะ [IRON T]
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กรกฎาคม 2558 08:47
เข้าระบบเมื่อ: 03 พฤษภาคม 2559 11:04
Ico48
ลูกเป็ดน้อย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 กรกฎาคม 2558 16:30
เข้าระบบเมื่อ: 08 สิงหาคม 2560 17:02
Ico48
Bella
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 กรกฎาคม 2558 13:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2559 13:54