นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
อาจารย์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 16 November 2017 17:55
Last Login: 16 November 2017 17:58
Ico48
Wilailuk Chaisan
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 25 October 2017 09:08
Last Login: 13 November 2017 08:49
Ico48
Dr.Direct
อาจารย์
Member Since: 17 October 2017 15:40
Last Login: 17 October 2017 15:53
Ico48
SweezZn!ghtmare
Member Since: 29 August 2017 11:43
Last Login: 29 August 2017 11:57
Ico48
นางสาว มันตรินี มันตรินี หนูฤทธิ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทนร์
Member Since: 18 August 2017 08:55
Last Login: 18 August 2017 10:22
Ico48
สรวิชญ์
Member Since: 27 July 2017 09:59
Last Login: 15 August 2017 16:34
Ico48
วศิน ธรรมชาติ
Member Since: 27 July 2017 09:45
Last Login: 30 August 2017 08:31
Ico48
นางสาว จิราพร เยี่ยมคำนวณ
อาจารย์
Member Since: 19 July 2017 13:46
Last Login: 19 July 2017 13:50
Ico48
Birdy
อาจารย์
มอ.ตรัง
Member Since: 17 July 2017 12:00
Last Login: 17 July 2017 12:17
Ico48
NuAomKubb
Member Since: 12 July 2017 17:20
Last Login: 12 July 2017 18:18
Ico48
ตะหลิว
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 12 July 2017 15:57
Last Login: 14 July 2017 10:29
Ico48
Ajarn Nantana Sittirak
อาจารย์
สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสาตร์และการจัดการ
Member Since: 10 July 2017 10:48
Last Login: 09 August 2017 19:04
Ico48
AT.K
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 02 June 2017 16:07
Last Login: 14 August 2017 22:19
Ico48
นาย ณัฐวัฒน์ - จำปา
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
Member Since: 18 May 2017 14:15
Last Login: 18 May 2017 14:48
Ico48
NoraHaroN
Member Since: 19 March 2017 09:53
Last Login: 19 March 2017 14:22
Ico48
Nittaya Prawram
พนักงานของรัฐ
Prince of Songkla University
Member Since: 30 January 2017 12:05
Last Login: 07 September 2017 16:50
Ico48
นราภรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 28 January 2017 13:16
Last Login: 28 July 2017 13:41
Ico48
เลม่อน
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 27 January 2017 16:16
Last Login: 28 January 2017 22:34
Ico48
Jirawat Sinchai
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 26 January 2017 16:24
Last Login: 17 July 2017 11:49
Ico48
Suthida
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยา่ลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 26 January 2017 16:09
Last Login: 09 August 2017 11:44