นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

Wullop Santipracha
Ico256
Username:wullop.s
User ID:39
First name:Wullop
Last name:Santipracha
Screen name:wullop
Country:Thailand
Joined at:10 October 2007 12:59
Edited at:31 August 2013 22:37
Last login at:01 March 2021 08:32
Tags:ex-fnr  plant sci  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Read:42460
About Me
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fwullop%2es%3flocale%3den