นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

มิกกี้
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:wilailuk.s
สมาชิกที่:706
ชื่อ:วิไลลักษณ์
นามสกุล:สิงขรัตน์
นามแฝง:มิกกี้
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:09 มกราคม 2551 13:30
แก้ไขเมื่อ:26 สิงหาคม 2559 14:39
เข้าระบบเมื่อ:22 มิถุนายน 2561 17:32
คำสำคัญ (keywords):คณะทรัพยากรธรรมชาติ  งานนโยบายและแผน  แผนงาน  งบประมาณ อัตรากำลัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สารสนเทศ ผังแม่บท  มิกกี้
อ่าน:31764
ประวัติย่อ
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fwilailuk%2es