นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

น้องไข่พะโล้
Ico256
Username:wiangchai.c
User ID:220
First name:เวียงชัย
Middle name:น้องไข่พะโล้
Last name:จงศรีรัตนกุล
Screen name:น้องไข่พะโล้
Joined at:07 November 2007 09:17
Last login at:01 Febuary 2017 10:23
Tags:ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  วิเคราะห์น้ำ  น้ำเสีย  น้ำดื่ม  นักวิทยาศาสตร์
Read:7207
About Me
-