นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาย วีระพงค์ เกิดสิน
Ico64
นาย วีระพงค์ เกิดสิน
อาจารย์
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

นาย วีระพงค์ เกิดสิน
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:werapong.g
สมาชิกที่:819
ชื่อ:วีระพงค์
นามสกุล:เกิดสิน
นามแฝง:khai
คำนำชื่อ:นาย
อาชีพ:รับราชการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ตำแหน่ง:อาจารย์
องค์กร:คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:25 กุมภาพันธ์ 2551 17:50
แก้ไขเมื่อ:31 กรกฎาคม 2554 11:45
เข้าระบบเมื่อ:17 มกราคม 2555 16:23
คำสำคัญ (keywords):remote sensing for environment  open source geo-spatial software  geo-spatial science
อ่าน:6963
ประวัติย่อ

Name:    Mr. Werapong Koedsin
Date of Birth:    05-07-1979
Nationality:    Thailand
Place of Birth:    Nakhonsrithammarat Province, Thailand
Home Address:    80/5 Vichitsongkram Road, Amphor Kathu, Phuket Province, 83120 Thailand.
E-mail Address:     werapong.g@phuket.psu.ac.th, goedsin@gmail.com
Tel. Number:    (66 80) 329-7155
Blog:     http://share.psu.ac.th/blog/opengis
http://share.psu.ac.th/blog/electronics-com


OCCUPATION

2005-Present (2011)   

Lecturer :    Faculty of Technology and Environment,
    Prince of Songkla University, Phuket Campus, Phuket, Thailand
---------------------------------------------------------------------------------
2005   

Lecturer:     Phuket Community
    Prince of Songkla University, Phuket Campus, Phuket, Thailand

---------------------------------------------------------------------------------EDUCATION


2009 – Present                  PhD. Student in Geomatic Engineering
                                           Faculty of Engineer Chulalongkorn University
2002 - 2005    M.Sc in Physics (GPA 3.61)
    Prince of Songkla University, Hadyai campus

1998 - 2002    B.Sc in Education (Physics) (GPA 3.26)
    Prince of Songkla University, Pattani campus

TRAINING/WORKSHOP

- Certificate, Introduction to GIS and Its Application in Administration, Department of Agri-Business Administration, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut's Institute of Technology Lardkrabang, April 2006.


- Certificate, Environmental Modelling Techniques using GIS, Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization): GISTDA, Ministry of Science and Technology, February 2007.


- Certificate, Geospatial Database and its Application, Department of Survey Engineering Chulalongkorn University, April 2008.


- Certificate of Participation, THEOS Image Quality Assessment, Thai-French TOTP Workshop at GISTDA Office, Bangkhen, Bangkok, Thailand, July 15-17, 2009.


TEACHING EXPERIENCE

-    General Physics I and II
-    General Physics Laboratory I and II
-    Fundamental Physics I
-    Fundamental Physics Laboratory I
-    Everyday Science
-    Science Technology and Society
-    Fundamentals of Digital Systems and Data Communication
-    Physics in Middle School.

OTHER SKILLS

-    Computer Programming : Visual Basic, Assembly for PIC Microcontroller, Pascal, CCS C, MATLAB, Python, IDL
-    Microcontroller and Computer Interface
-    Program in GIS and Remote Sensing: ILWIS, QGIS, FWtool (gdal and ogr Lib.) ENVI, ERDAS, ARCGIS

FIELD OF INTEREST

-    Remote Sensing for Vegetation Mapping (i.e.  Mangrove, other Tropical Forest)
-    GIS and Remote Sensing for Environmental and Disaster Management Application
-    Construction of Science Equipment using Microcontroller and Computer
-    Electronics and Computer for Science Application
-    Computational Science
PUBLICATIONS

W. Goedsin, P. Aiyarak and B. Phongdara. 2004. “Speed Control System of DC Motor using Fuzzy Logic for a Mechanical Assisted Machine System”, Proceedings of the 30th Congress on Science and Technology of Thailand.


W. Koedsin,C. Vaiphasa and T. Saggapitakwong. 2010. “Estimation of Mangroves Leaf Area Index by Hyperspectral Remote Sensing”, Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand, Vol. 11, No 2: 26-36 (In Thai language with English abstract)


P. Chotikarn, W. Koedsin B. Phongdara and P. Aiyarak. 2010. “Low Cost Submarine Robot”, Songklanakarin Journal  Science and Technology, 32 (5), 513-518, Sep. - Oct.


SCHOLARSHIPS AND RESEARCH GRANTS

2009-2012: Scholarships for Doctor of Philosophy Program in Geomatic Engineering granted by Office of the Higher Education Commission, Thailand Ministry of Education.

 

 

 

QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fwerapong%2eg