นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

watcharee
Ico256
Username:watcharee.s
User ID:139
First name:watcharee
Middle name:hun
Last name:chaisee
Joined at:19 October 2007 13:48
Last login at:05 July 2018 16:27
Tags:สำนักงานอธิการบดี  บริหารงานบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่
Read:3283
About Me
-