นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Poonim
Ico64
Miss Warunee Amnaui
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (สนอ.)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Poonim
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:warunee.a
สมาชิกที่:1728
ชื่อ:Warunee
นามสกุล:Amnaui
นามแฝง:Poonim
คำนำชื่อ:Miss
อาชีพ:พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง:ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
องค์กร:กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (สนอ.)
ถนน:31 ม.6
เมือง:เมือง
จังหวัด:สุราษฎร์ธานี
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:05 กุมภาพันธ์ 2557 13:23
แก้ไขเมื่อ:30 มิถุนายน 2557 15:49
เข้าระบบเมื่อ:31 กรกฎาคม 2560 11:38
คำสำคัญ (keywords):วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
อ่าน:3702
ประวัติย่อ
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fwarunee%2ea%3flocale%3dth