นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Poonim
Ico64
Miss Warunee Amnaui
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (สนอ.)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Poonim
Ico256
Username:warunee.a
User ID:1728
First name:Warunee
Last name:Amnaui
Screen name:Poonim
Title:Miss
Career:พนักงานเงินรายได้
Position:ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Organization:กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (สนอ.)
Street:31 ม.6
City:เมือง
State:สุราษฎร์ธานี
Country:Thailand
Joined at:05 Febuary 2014 13:23
Edited at:30 June 2014 15:49
Last login at:31 July 2017 11:38
Tags:วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Read:3701
About Me
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fwarunee%2ea%3flocale%3den