นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Walailak Pirnbacher
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Walailak Pirnbacher
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:walailak.pi
สมาชิกที่:1403
ชื่อ:Walailak
นามสกุล:Pirnbacher
เป็นสมาชิกเมื่อ:27 มกราคม 2554 10:18
เข้าระบบเมื่อ:03 กรกฎาคม 2556 14:25
คำสำคัญ (keywords):มอ.ตรัง
อ่าน:1938
ประวัติย่อ
-
บันทึกล่าสุด
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fwalailak%2epi