นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

viroj
Ico64
viroj viroj bas jihem
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

viroj
Ico256
Username:viroj.j
User ID:1478
First name:viroj
Middle name:bas
Last name:jihem
Screen name:registra-pattani
Title:viroj
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:นักวิชาการอุดมศึกษา
Organization:งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
Street:ปัตตานี
City:เมือง
State:ปัตตานี
Postal code:94000
Country:Thailand
Joined at:11 July 2011 09:26
Edited at:11 July 2011 09:29
Last login at:11 July 2011 09:34
Tags:regist
Read:1933
About Me
-