นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

ทดแทน
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:utai.t
สมาชิกที่:218
ชื่อ:Utai
นามสกุล:Thaicharoen
นามแฝง:ทดแทน
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:05 พฤศจิกายน 2550 10:08
แก้ไขเมื่อ:16 ตุลาคม 2555 06:43
เข้าระบบเมื่อ:10 มกราคม 2563 12:48
คำสำคัญ (keywords):เครื่องมือพื้นฐาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ่าน:44351
ประวัติย่อ

ปัจจุบันอยู่กับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ

หน่วยงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แรกเริ่มเดิมทีทำงานอยู่ที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนเวลาล่วงเลย ผ่านมาชั่วระยะหนึ่ง ท่าน ดร.อภินันท์ พงศ์สุพัฒน์ นำเสนอจัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เราก็อาศัยทำงานไปเรื่อยๆ และมีบางครั้งบางโอกาส พเนจรไป ช่วยงานวิจัย ท่านอธิการ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ตอนอาจารย์สอนอยู่ที่วิศวะอยู่ช่วงหนึ่ง ครั่นพอเหมาะพอเจาะก็ต้อง ไปดูระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย อยู่ นานพอสมควร จนกระทั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้​ตรา​เป็น​พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง​ส่วน​ราชการประกาศ​ใน​ราชกิจจานุ​เบกษา คำว่าโครงการจัดตั้งก็หายไป ท่าน รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ชวนโอนย้ายมาสังกัดศูนย์เครื่องมือฯ เต็มตัว

การศึกษามันก็ไม่มีอะไรมากเอาแบบ ย่อ ย่อ คือว่า จบช่าง ช่าง อิเล็กทรอนิกส์ สุราษฎร์ และหาดใหญ่

จบ ปริญญาทางด้านบริหารการศึกษาที่ มศว."อยากเรียนเอง"

จบปริญญาทางด้านวิศวะ จากราชมงคลศรีวิชัย

"ปริญญา วิด-วะ คนธรรมดา เห็นว่ามันต้องตรงสาขาที่เราทำงาน"

ประวัติการเกิด/สถานที่ ตำบลกระเบียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถามแม่บอกว่าเกิด กับหมอ ตำแย ด้วยเพราะว่าอยู่ห่างไกล โรงพยาบาล

ส่วนพื้นเพ พ่อกับแม่เป็นคน นครศรีฯ ต่อมาย้ายขึ้นเหนือไปอยู่สุราษฎร์ฯ ท้ายสุดล่องใต้ต่อ มาเรียนหนังสือ หนังหาที่สงขลา ประจวบเหมาะอาจารย์ที่สอนแนะนำให้มาสอบเข้าทำงานที่ มอ กระทั้งสุดท้ายไปไหนไม่รอด อยู่รับใช้ราชการจริงๆ

ไฟล์ล่าสุด
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2futai%2et