นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มิร่าซัง
Ico64
นาง จารุพรรณ์ รัศมีสุรวุฒิคุณ
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

มิร่าซัง
Ico256
Username:upaporn.k
User ID:322
First name:จารุพรรณ์
Last name:รัศมีสุรวุฒิคุณ
Screen name:มิร่าซัง
Title:นาง
Career:รับราชการ
Position:นักวิชาการศึกษา
Organization:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:คณะทรัพยากรธรรมชาติ
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:ไทย
Joined at:29 November 2007 09:52
Last login at:26 March 2012 17:44
Tags:โครงการ  หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรม  งานบริการการศึกษา
Read:4411
About Me
-