นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ubolrat
Ico64
Ubolrat Kamnerdpetch
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Ubolrat
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:ubolrat.k
สมาชิกที่:1274
ชื่อ:Ubolrat
นามสกุล:Kamnerdpetch
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6
องค์กร:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
ถนน:บ้านพรุ
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:02 กุมภาพันธ์ 2553 13:13
เข้าระบบเมื่อ:23 กุมภาพันธ์ 2555 08:56
คำสำคัญ (keywords):บ้านพรุ  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อ่าน:1569
ประวัติย่อ
-