นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เที่ยง
Ico64
เที่ยง จารุมณี
ผู้อำนวยการกอง
กองการเจ้าหน้าที่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 8

เที่ยง
Ico256
Username:tieng.c
User ID:29
First name:เที่ยง
Last name:จารุมณี
Career:รับราชการ
Position:ผู้อำนวยการกอง
Organization:กองการเจ้าหน้าที่
Street:สำนักงานอธิการบดี
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Joined at:09 October 2007 14:46
Last login at:01 November 2014 21:40
Tags:สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริหารทรัพยากรมนุษย์  บริหารงานบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่
Read:9039
About Me
-