นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

PumPui
Ico256
Username:thitirat.m
User ID:680
First name:Thitirat
Last name:Mairiang
Screen name:PumPui
Joined at:03 January 2008 14:52
Last login at:24 August 2011 16:02
Tags:กองแผนงาน  นักวิเคราะห์
Read:3305
About Me
-