นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Hi Dev
Ico64
ธวัช วราไชย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

Hi Dev
Ico256
Username:thawat.v
User ID:25
First name:ธวัช
Last name:วราไชย
Screen name:Hi Dev
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Organization:คณะวิศวกรรมศาสตร์
Country:Thailand
Joined at:09 October 2007 13:03
Edited at:30 September 2014 14:22
Last login at:01 July 2013 22:01
Tags:programing  php  ธรรมะ
Read:5673
About Me
-