นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทา ยุ
Ico64
ทวีพงษ์ ยุนุ๊

กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

ทา ยุ
Ico256
Username:taweepong.y
User ID:503
First name:ทวีพงษ์
Last name:ยุนุ๊
Screen name:ทา ยุ
Organization:กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
City:เมือง
State:ปัตตานี
Postal code:94000
Country:Thailand
Joined at:17 December 2007 09:31
Edited at:30 March 2013 14:06
Last login at:13 Febuary 2019 11:05
Tags:วิทยาเขตปัตตานี  นักเดินทาง  กิจการนักศึกษา  ฟ้าเดียวกัน  คนชายขอบ  สันติภาพ
Read:5155
About Me

เป็นคนสงขลา

  • ใช้ชีวิตในการศึกษาเกือบครึ่งชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 - 6 เรียนอยู่ จ.นราธิวาส และศึกษาที่นั้นต่อจนจบชั้นมัธยมปลาย

จนสอบเข้าและศึกษาต่อยัง...

  • คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ปัจจุบัน...ตามหาฝันอยู่ปัตตานี