นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทา ยุ
Ico64
ทวีพงษ์ ยุนุ๊

กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

ทา ยุ
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:taweepong.y
สมาชิกที่:503
ชื่อ:ทวีพงษ์
นามสกุล:ยุนุ๊
นามแฝง:ทา ยุ
องค์กร:กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
เมือง:เมือง
จังหวัด:ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์:94000
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:17 ธันวาคม 2550 09:31
แก้ไขเมื่อ:30 มีนาคม 2556 14:06
เข้าระบบเมื่อ:13 กุมภาพันธ์ 2562 11:05
คำสำคัญ (keywords):วิทยาเขตปัตตานี  นักเดินทาง  กิจการนักศึกษา  ฟ้าเดียวกัน  คนชายขอบ  สันติภาพ
อ่าน:5372
ประวัติย่อ

เป็นคนสงขลา

  • ใช้ชีวิตในการศึกษาเกือบครึ่งชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 - 6 เรียนอยู่ จ.นราธิวาส และศึกษาที่นั้นต่อจนจบชั้นมัธยมปลาย

จนสอบเข้าและศึกษาต่อยัง...

  • คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ปัจจุบัน...ตามหาฝันอยู่ปัตตานี