นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาย ธวัชชัย อดิเทพสถิต
Ico64
นาย ธวัชชัย อดิเทพสถิต
หัวหน้ากลุ่มงานบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์สนเทศการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

นาย ธวัชชัย อดิเทพสถิต
Ico256
Username:tawatchai.a
User ID:1162
First name:ธวัชชัย
Last name:อดิเทพสถิต
Screen name:Audy
Title:นาย
Career:รับราชการ
Position:หัวหน้ากลุ่มงานบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Organization:ศูนย์สนเทศการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Street:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
City:เมือง
State:สุราษฎร์ธานี
Postal code:84000
Country:ไทย
Joined at:30 May 2009 13:29
Tags:นบ.มอ.2  สื่อการเรียนการสอน  เทคโนโลยีการศึกษา  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
Read:2433
About Me
-
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2ftawatchai%2ea%3flocale%3den