นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาย ธวัชชัย อดิเทพสถิต
Ico64
นาย ธวัชชัย อดิเทพสถิต
หัวหน้ากลุ่มงานบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์สนเทศการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

นาย ธวัชชัย อดิเทพสถิต
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:tawatchai.a
สมาชิกที่:1162
ชื่อ:ธวัชชัย
นามสกุล:อดิเทพสถิต
นามแฝง:Audy
คำนำชื่อ:นาย
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:หัวหน้ากลุ่มงานบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กร:ศูนย์สนเทศการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ถนน:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เมือง:เมือง
จังหวัด:สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์:84000
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:30 พฤษภาคม 2552 13:29
คำสำคัญ (keywords):นบ.มอ.2  สื่อการเรียนการสอน  เทคโนโลยีการศึกษา  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
อ่าน:2602
ประวัติย่อ
-
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2ftawatchai%2ea