นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ถุงแป้ง
Ico64
นางสาว สุธาสินี จันทร์คง
นักวิชาการอุดมศึกษา
กองกลาง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ถุงแป้ง
Ico256
Username:sutasinee.ja
User ID:1042
First name:สุธาสินี
Last name:จันทร์คง
Screen name:ถุงแป้ง
Title:นางสาว
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:นักวิชาการอุดมศึกษา
Organization:กองกลาง
Street:110 หมู่ 3 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:Thailand
Joined at:15 October 2008 16:27
Edited at:18 October 2011 10:12
Last login at:16 August 2013 11:32
Tags:กองกลาง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สำนักงานอธิการบดี
Read:5641
About Me
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsutasinee%2eja%3flocale%3den