นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico256
Username:suriya.k
User ID:41
First name:พัฒน์ธนณัฐ
Last name:แก้วแสงเรือง
Screen name:พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Career:รับราชการ
Position:นักวิชาการศึกษา
Organization:คณะเภสัชศาสตร์
Street:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:Thailand
Joined at:10 October 2007 13:34
Edited at:09 September 2011 13:28
Last login at:24 September 2014 14:23
Tags:คณะเภสัชศาสตร์  website  mambo  km  e-learning  cop  cai  graphic
Read:25431
About Me

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (การพัฒนาเว็บไซต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏยะลา