เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL

Network
Members · Following: 11 · Followed: 1

เจนนี่
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:surisa.s
สมาชิกที่:153
ชื่อ:สุริสา
ชื่อกลาง:จิน
นามสกุล:รัตนะ
นามแฝง:เจนนี่
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:19 ตุลาคม 2550 14:01
แก้ไขเมื่อ:11 กรกฎาคม 2554 11:25
เข้าระบบเมื่อ:08 ตุลาคม 2555 13:13
คำสำคัญ (keywords):สำนักงานอธิการบดี  งานธุรการ  กองการเจ้าหน้าที่
อ่าน:4429
ประวัติย่อ
-