นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สุระพงศ์ สายบุญ
Ico64
สุระพงศ์ พงศ์ สายบุญ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (วท.ม.กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สุระพงศ์ สายบุญ
Ico256
Username:suraphong.s
User ID:487
First name:สุระพงศ์
Middle name:พงศ์
Last name:สายบุญ
Screen name:สุระพงศ์ สายบุญ
Career:รับราชการ
Position:ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (วท.ม.กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Organization:ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:Thailand
Joined at:14 December 2007 13:53
Edited at:14 December 2011 14:53
Last login at:10 June 2013 09:57
Tags:การจัดการศัตรูพืช  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  แมลง  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  วท.ม.กีฏวิทยา (ม.สงขลานครินทร์)
Read:6267
About Me
-