นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สุระพงศ์ สายบุญ
Ico64
สุระพงศ์ พงศ์ สายบุญ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (วท.ม.กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สุระพงศ์ สายบุญ
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:suraphong.s
สมาชิกที่:487
ชื่อ:สุระพงศ์
ชื่อกลาง:พงศ์
นามสกุล:สายบุญ
นามแฝง:สุระพงศ์ สายบุญ
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (วท.ม.กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
องค์กร:ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:14 ธันวาคม 2550 13:53
แก้ไขเมื่อ:14 ธันวาคม 2554 14:53
เข้าระบบเมื่อ:10 มิถุนายน 2556 09:57
คำสำคัญ (keywords):การจัดการศัตรูพืช  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  แมลง  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  วท.ม.กีฏวิทยา (ม.สงขลานครินทร์)
อ่าน:6514
ประวัติย่อ
-
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsuraphong%2es