นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สิจ้า
Ico64
สุพรทิพย์ สุขบูรณ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

สิจ้า
Ico256
Username:suporntip.s
User ID:1654
First name:สุพรทิพย์
Last name:สุขบูรณ์
Screen name:สิจ้า
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:นักวิชาการอุดมศึกษา
Organization:สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:วิทยาเขตหาดใหญ่
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:Thailand
Joined at:28 January 2013 16:31
Edited at:29 January 2013 10:57
Last login at:01 May 2013 14:16
Tags:คณะอุตสาหกรรมเกษตร  fag-nff
Read:1954
About Me
-