นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แวววนา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

แวววนา
Ico256
Username:sungvarn.p
User ID:337
First name:สังวาล ผ่องสะอาด
Middle name:แวววนา
Last name:ผ่องสะอาด
Screen name:แวววนา
Career:รับราชการ
Position:จ.บริหารงานทั่วไป
Street:คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:Thailand
Joined at:29 November 2007 13:32
Edited at:19 Febuary 2016 10:32
Last login at:02 September 2016 10:57
Tags:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะนิติศาสตร์  นโยบายและแผน  ดนตรี  เขียนเว็บ
Read:4431
About Me
-