นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สุกฤทธิรา รัตนวิไล
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

สุกฤทธิรา รัตนวิไล
Ico256
Username:sukritthira.b
User ID:253
First name:สุกฤทธิรา
Last name:รัตนวิไล
Screen name:มะพร้าวห้าว
Joined at:16 November 2007 11:26
Last login at:21 March 2012 12:34
Tags:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  ฝ่ายบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read:3718
About Me
-