นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

sukanya
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

sukanya
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:sukanya.n
สมาชิกที่:595
ชื่อ:sukanya
นามสกุล:nuannim
เป็นสมาชิกเมื่อ:19 ธันวาคม 2550 13:10
เข้าระบบเมื่อ:01 พฤษภาคม 2560 13:40
คำสำคัญ (keywords):sukanyanuannim  นิติศาสตร์  เขตการศึกษาตรัง
อ่าน:4170
ประวัติย่อ
-