นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Dej-adisai
Ico64
Sukanya Dej-adisai
หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Dej-adisai
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:sukanya.d
สมาชิกที่:1167
ชื่อ:Sukanya
นามสกุล:Dej-adisai
นามแฝง:suki
อาชีพ:อาจารย์ 7
ตำแหน่ง:หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
องค์กร:คณะเภสัชศาสตร์
ถนน:ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:30 พฤษภาคม 2552 13:39
คำสำคัญ (keywords):herbal medicines  pharmacognosy  pharmacy  นบ.ม.อ.2
อ่าน:1340
ประวัติย่อ

เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.อ. 2539

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 2541

Ph.D จาก University of Heidelberg, Germany, 2005

รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsukanya%2ed