นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

JIBCy
Ico64
sopida sopida kheetong
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

JIBCy
Ico256
Username:sopida.k
User ID:782
First name:sopida
Middle name:sopida
Last name:kheetong
Screen name: JIBCy
Career:นักกิจการนักศึกษา
Position:พนักงานมหาวิทยาลัย
Organization:คณะทรัพยากรธรรมชาติ
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:Thailand
Joined at:01 Febuary 2008 15:53
Edited at:16 October 2014 16:09
Last login at:19 July 2016 10:16
Tags:คณะทรัพยากรธรรมชาติ  fnr-student  กิจการนักศึกษา
Read:7987
About Me
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsopida%2ek%3flocale%3den