นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครื่องจักรสีแดง
Ico64
Mr. Sompong Petroch
เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

เครื่องจักรสีแดง
Ico256
Username:sompong-p
User ID:166
First name:Sompong
Last name:Petroch
Screen name:เครื่องจักรสีแดง
Title:Mr.
Career:ลูกจ้างชั่วคราว
Position:เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ
Organization:ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:9 ถนนอนุสรณ์อาจารย์ทอง ตำบลหาดใหญ่
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:ไทย
Joined at:22 October 2007 15:32
Tags:การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  e-learning  คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีการศึกษา  สื่อการเรียนการสอน  การเรียนการสอนบนเว็บ
Read:2580
About Me
-
Recent Posts
No Post
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsompong-p%3flocale%3den