นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ช.ช่าง
Ico64
นาย สมคิด จีนาพงษ์
ช่างเทคนิค
ม.สงขลานคริทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

ช.ช่าง
Ico256
Username:somkid.g
User ID:1548
First name:สมคิด
Last name:จีนาพงษ์
Screen name:ช.ช่าง
Title:นาย
Career:รับราชการ
Position:ช่างเทคนิค
Organization:ม.สงขลานคริทร์
Street:ภาควืชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:Thailand
Joined at:25 November 2011 11:03
Edited at:02 December 2011 08:33
Last login at:18 June 2012 13:40
Tags:ช่าง
Read:1915
About Me

ทำงานด้านช่าง