นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายสมใจ
Ico64
นายสมใจ สมใจ แก้วหนู
หัวหน้างานสาธารณูปการและการซ่อมบำรุงรักษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

นายสมใจ
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:somjai.k
สมาชิกที่:1165
ชื่อ:นายสมใจ
ชื่อกลาง:สมใจ
นามสกุล:แก้วหนู
นามแฝง:สมใจ
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:หัวหน้างานสาธารณูปการและการซ่อมบำรุงรักษา
องค์กร:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนน:10 ซอยชื่นสุมาอนุสรณ์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90110
เป็นสมาชิกเมื่อ:30 พฤษภาคม 2552 13:38
คำสำคัญ (keywords):กองอาคาร  นบ.ม.อ.2
อ่าน:1883
ประวัติย่อ
-
บันทึกล่าสุด
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsomjai%2ek