นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ป้อม
Ico64
นาย ศิริพงษ์ ศิริวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ป้อม
Ico256
Username:siripong.s
User ID:52
First name:ศิริพงษ์
Last name:ศิริวรรณ
Screen name:ป้อม
Title:นาย
Career:รับราชการ
Position:นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Organization:คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
Street:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th
City:หาดใหญ่ http://www.hatyaicity.go.th
State:สงขลา http://www.songkhla.go.th
Postal code:90110
Country:ไทย
Joined at:11 October 2007 09:08
Last login at:02 August 2015 17:00
Tags:คณะเภสัชศาสตร์  windows  security  open source  network  linux  it
Read:9887
About Me
-