นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ป้อม
Ico64
นาย ศิริพงษ์ ศิริวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

ป้อม
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:siripong.s
สมาชิกที่:52
ชื่อ:ศิริพงษ์
นามสกุล:ศิริวรรณ
นามแฝง:ป้อม
คำนำชื่อ:นาย
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์
องค์กร:คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
ถนน:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th
เมือง:หาดใหญ่ http://www.hatyaicity.go.th
จังหวัด:สงขลา http://www.songkhla.go.th
รหัสไปรษณีย์:90110
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:11 ตุลาคม 2550 09:08
เข้าระบบเมื่อ:02 สิงหาคม 2558 17:00
คำสำคัญ (keywords):คณะเภสัชศาสตร์  windows  security  open source  network  linux  it
อ่าน:10160
ประวัติย่อ
-