นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Miss sininart chongkhong
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

Miss sininart chongkhong
Ico256
Username:sininart.c
User ID:1538
First name:sininart
Last name:chongkhong
Screen name:sinnie (A15)
Title:Miss
Career:lecturer
Organization:PSU
Country:Thailand
Joined at:31 October 2011 12:18
Edited at:15 November 2011 20:43
Last login at:16 November 2011 08:24
Tags:วิศวกรรมเคมี
Read:2006
About Me
-