นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศศิธร ลิ่มจู้
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

ศศิธร ลิ่มจู้
Ico256
Username:sasitorn.l
User ID:724
First name:sasitorn.l
Last name:Limjue
Screen name:ศศิธร ลิ่มจู้
Country:Thailand
Joined at:15 January 2008 10:30
Edited at:31 May 2012 10:50
Last login at:20 January 2017 13:36
Tags:คณะทรัพยากรธรรมชาติ  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Read:5157
About Me
-