นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

gamigazae
Ico64
นส.ศศิมา หมื่นนคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

gamigazae
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:sasima.m
สมาชิกที่:1158
ชื่อ:นส.ศศิมา
นามสกุล:หมื่นนคร
นามแฝง:gamigazae
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
องค์กร:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
ถนน:คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:12 พฤษภาคม 2552 14:35
แก้ไขเมื่อ:01 พฤศจิกายน 2554 15:02
เข้าระบบเมื่อ:04 พฤศจิกายน 2554 14:04
คำสำคัญ (keywords):คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เลขานุการคณบดี
อ่าน:4522
ประวัติย่อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และงานเลขานุการผู้บริหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2553) 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ (2548)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์