นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ผีเสื้อทรนง
Ico64
นางสาว เสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 1

ผีเสื้อทรนง
Ico256
Username:saowalak.w
User ID:96
First name:เสาวลักษณ์
Last name:วิจิตรโสภา
Screen name:ผีเสื้อทรนง
Title:นางสาว
Career:พนักงานเงินรายได้
Position:นักวิชาการเงินและบัญชี
Organization:หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
Street:กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:Thailand
Joined at:15 October 2007 17:40
Edited at:12 September 2011 10:14
Last login at:30 November 2011 11:35
Tags:ฝ่ายบริการวิชาการ  engineering  acaser  5ส  5s
Read:5894
About Me
-
Recent Files
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsaowalak%2ew%3flocale%3den