นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

heartbeat
Ico64
saluckjai sritharadol
นักวิชาการศึกษา
Recent Activities
Planet Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

heartbeat
Ico256
Username:saluckjai.s
User ID:883
First name:saluckjai
Last name:sritharadol
Screen name:heartbeat
Career:รับราชการ
Position:นักวิชาการศึกษา
Joined at:27 March 2008 13:46
Last login at:01 June 2012 13:33
Tags:คณะศิลปศาสตร์  งานบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  การบ้าน นบ.ม.อ.2  นบ.ม.อ.รุ่นที่ 2  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
Read:3391
About Me
รับผิดชอบงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปศาสตร์