นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

pretty_k
Ico64
นางสาว สกาวเดือน อุ้ยเอ้ง
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

pretty_k
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:sakowduen.o
สมาชิกที่:360
ชื่อ:สกาวเดือน
นามสกุล:อุ้ยเอ้ง
นามแฝง:pretty_k
คำนำชื่อ:นางสาว
อาชีพ:พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:นักวิชาการอุดมศึกษา
องค์กร:สำนักวิจัยและพัฒนา
ถนน:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์:90110
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:30 พฤศจิกายน 2550 09:27
เข้าระบบเมื่อ:21 ธันวาคม 2555 11:04
คำสำคัญ (keywords):สำนักวิจัยและพัฒนา  นโยบายและแผน  นักวิชาการอุดมศึกษา
อ่าน:2234
ประวัติย่อ
-
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsakowduen%2eo