นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จันทร์จ้า
Ico64
นางสาว ศศิธร อินทะศรี
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

จันทร์จ้า
Ico256
Username:saithorn.i
User ID:641
First name:ศศิธร
Last name:อินทะศรี
Screen name:จันทร์จ้า
Title:นางสาว
Position:นักวิชาการอุดมศึกษา
Organization:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:ไทย
Joined at:20 December 2007 14:14
Tags:คณะเภสัชศาสตร์  งานนโยบายและแผน  ประกันคุณภาพ  สำนักงานเลขานุการ
Read:4059
About Me
-